KONTAKT

 

MENTIS s.r.o.
Pečnianska 3
851 01 BRATISLAVA 5

tel.: 02/ 63 45 23 29
Mobil: 0904683626

e-mail:
mentis@mentis.sk
controlling@akademiacontrollingu.sk


web:
www.mentis.sk
www.akademiacontrollingu.sk
www.skolenia.eu

 

Naše dlhoročné skú- senosti pri vzdelávaní spracovávajú všetky oblasti, ktoré ako „úspešný podnikový controller“ nevyhnutne potrebujete.
Program na rok 2023 nadväzuje na vzdelávanie v roku 2022. Obsah prednášok sme zamerali na teoretické znalosti a súčasne na praktické skúsenosti.

aNové kurzy

Ďalšie kurzy a semináre vhodné pre pracovníkov ekonomických a controllingových oddelení sú sprístupúnené na adrese:
www.mentis.sk

 
 
Copyright © 2023 Akademia controllingu. All rights reserved.