Vitajte na stránke AKADÉMIE CONTROLLINGU.


Vážené dámy, vážení páni,

v tomto roku sme pre Vás pripravili modulový systém vzdelávania s obsahovým zameraním od základných predpokladov pre zavedenie a fungovanie controllingu vo firme až po finančné pomerové ukazovatele pre hodnotenie finančno-ekonomickej situácie podniku.

Vo svojich vzdelávacích moduloch poskytujeme základné aj nadstavbové vzdelávanie nielen pre controllerov, ale aj pre manažérov firiem s možnostou vzájomnej výmeny skúseností.

Cieľom seminárov je ponúknuť pracovníkom zaujímajúcim sa o controlling a manažérom firiem vyrovnanú kombináciu teoretických znalostí a praktických skúseností.
Našou snahou je zabezpečiť pre účastníkov controllingového vzdelávania nekomplikovaný a jednoduchý prístup k informáciám. Naše prednášky zodpovedajú najnovším teoretickým a praktickým poznatkom.

Budeme sa tešit na naše spoločné stretnutia.

Ladislav Rau, konateľ

Naše dlhoročné skú- senosti pri vzdelávaní spracovávajú všetky oblasti, ktoré ako „úspešný podnikový controller“ nevyhnutne potrebujete.
Program na rok 2023 nadväzuje na vzdelávanie v roku 2022. Obsah prednášok sme zamerali na súčasné praktické skúsenosti.

aNové kurzy

Ďalšie kurzy a semináre vhodné pre pracovníkov ekonomických a controllingových oddelení sú sprístupúnené na adrese:
www.mentis.sk 
Copyright © 2023 Akademia controllingu. All rights reserved.
<