OBSAH SEMINÁROV

Školenia / semináre

1. modul
- Stratefické finančné riadenie výkonnosti podniku
2. modul - Finančný controlling a riadenie cash flow
3. modul - Finančný controlling a interpretácia výsledkov
4. modul - Hodnotenie rozhodujúcich finančných ukazov.
5. modul - Inovácie a nové trendy v controllingu
6. modul - Strategický controlling a Balanced Scorecard
7. modul - Moderné finančné plánovanie a riadenie
8. modul - Plánovanie, rozpočtovanie a kontrola fin. plánu
9. modul - Nákladový controlling - kalkulácie a cenotvorba
10. modul - Excel špeciál pre controlling
11. modul - Excel pre pokročilých-grafy, makrá, dyn.repor.
12. modul - Excel I - Dashboardy, grafy a makrá
13. modul - Finančné riadenie firmy
14. modul - Finančný controlling a riadenie cash flow
15. modul - Controlling vo firme. Systém efektívneho riad.
16. modul - Projektový controlling
17. modul - Finančné plánovanie a projektové riadenie
18. modul - Investičný a finančný controlling a finančné pl.
19. modul - Hodnotenie ekonomickej pozície firmy
20. modul - Záklsfné ekonomické minimu a jeho využitie
21. modul - US GAAP/IFRS - svetové účtovníctvo
22. modul - Konsolidovaná účtovná zavierka podľa IFRS
23. modul - IFRS 16-štandard, ktorý úplne zmní účtovanie

 

Naše dlhoročné skú- senosti pri vzdelávaní spracovávajú všetky oblasti, ktoré ako „úspešný podnikový controller“ nevyhnut- ne potrebujete.
Program na rok 2018 nadväzuje na vzdelávanie v roku 2017. Obsah prednášok sme zamerali na teoretické znalosti a súčasne na praktické skúsenosti.

aNové kurzy.

Ďalšie kurzy a semináre vhodné pre pracovníkov ekonomických a controllingových oddelení sú sprístupúnené na adrese:
www.mentis.sk

 
 
Copyright © 2006 Akademia controllingu. All rights reserved.